BẢNG BÁO GIÁ SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT 2025

LỒNG ĐÈN MẪU ĐƠN KIM NGƯ  : KÍCH THƯỚC : DÀI  50 CM X 20CM :

GIÁ 35,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 50 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 32,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 200 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 28,000 VNĐ/CÁI (SỈ THÙNG ) LỘN XỘN MÀU 

LỒNG ĐÈN HOA CÚC KIM NGƯ  : KÍCH THƯỚC : DÀI  54 CM X 20CM :

GIÁ 35,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 50 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 32,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 200 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 28,000 VNĐ/CÁI (SỈ THÙNG ) LỘN XỘN MÀU 

LỒNG ĐÈN CON CÁ NGỌC HÀNG LOẠI 1  : KÍCH THƯỚC : DÀI  17 CM X 48CM 

GIÁ 26,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 50 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 23,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 200 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 20,000 VNĐ/CÁI (SỈ THÙNG ) LỘN XỘN MÀU 

LỒNG ĐÈN CON SỨA   : KÍCH THƯỚC : DÀI  17 CM X 48CM

 GIÁ 25,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 50 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 23,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 200 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 20,000 VNĐ/CÁI (SỈ THÙNG ) LỘN XỘN MÀU 

LỒNG ĐÈN CON SỨA CÓ THỎ NGỌC  : KÍCH THƯỚC : DÀI  17 CM X 48CM

GIÁ 29,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 50 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 26,000 VNĐ/CÁI (TRÊN 200 CÁI  ) LỘN XỘN MÀU 

GIÁ 23,000 VNĐ/CÁI (SỈ THÙNG ) LỘN XỘN MÀU  

ĐỒNG TÂM NGỌC : KÍCH THƯỚC : DÀI  21 CM : GIÁ 4,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MÀU 

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

TREO QUẠT NGỌC  : KÍCH THƯỚC : DÀI  24 CM : GIÁ 8,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MÀU 

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

TREO QUẠT NGỌC TRAI   : KÍCH THƯỚC : DÀI  24 CM : GIÁ 6,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MÀU 

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

ĐỒNG TÂM ĐỒNG XU  : KÍCH THƯỚC : DÀI  30 CM : GIÁ 6,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) 

ĐỒNG TÂM  : KÍCH THƯỚC : DÀI  26 CM : GIÁ 5,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MÀU 

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

 

TÚI THƠM : KÍCH THƯỚC TRÊN HÌNH : GIÁ 8,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MẪU ( SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BONG HƠI)

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

TÚI THƠM TAI THỎ : KÍCH THƯỚC TRÊN HÌNH : GIÁ 15,000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 100 CÁI ) LỘN XỘN MẪU ( SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BONG HƠI)

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

MẪU PHÁO TREO

MẪU TÚI VÀNG TREO

MẪU LÂN TREO

 GIÁ 13.500 VNĐ/BỊCH 12 CÁI  ( MUA TỐI THIỂU 100 BỊCH ) 

XEM VIDEO SẢN PHẨM Ở ĐÂY 

GIẤY LÁ CHUỐI GÓI BÁNH TÉT MÔ HÌNH : KÍCH THƯỚC :25X60CM 

GIÁ : 2.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 1.000 TỜ 

GIÁ : 3.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 500 TỜ 

GIÁ : 4.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 100 TỜ 

GIẤY THIẾT  ĐỎ CÓ NẾP GẤP BẮT SÁNG KIM TUYẾN ( HÀNG NHẬP )( GIẤY CỨNG )( ĐƯỜNG GẤP KHÔNG BỂ ) : KÍCH THƯỚC :55X80CM 

GIÁ : 10.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 1.000 TỜ 

GIÁ : 13.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 500 TỜ 

GIÁ : 15.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 100 TỜ 

GIẤY NHUNG ĐỎ CÓ NẾP GẤP( HÀNG NHẬP ) ( GIẤY CỨNG )( ĐƯỜNG GẤP KHÔNG BỂ ) : KÍCH THƯỚC :55X80CM 

GIÁ : 6.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 1.000 TỜ 

GIÁ : 7.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 500 TỜ 

GIÁ : 8.000 VNĐ/TỜ MUA TRÊN 100 TỜ 

XEM GIÁ TỪNG MẪU VÀNG ĐỒNG Ở ĐÂY ( GIÁ TỪ 4K /CÀNH TRỞ LÊN )

DÂY TREO CON CÁ : KÍCH THƯỚC : DÀI 86CM 

DÂY TREO TÚI TIỀN : KÍCH THƯỚC : DÀI 95CM 

GIÁ : 34.000 VNĐ/DÂY MUA TỐI THIỂU 20 DÂY

GIÁ : 300.000 VNĐ/CÁI MUA TỐI THIỂU 2 CÁI

XEM VIDEO Ở ĐÂY 

KHÁNH TREO XEM VIDEO Ở ĐÂY 

KHÁNH TREO XEM VIDEO Ở ĐÂY 

KHÁNH TREO XEM VIDEO Ở ĐÂY 

TREO TRANG TRÍ TẾT ĐỦ MẪU XEM MẪU Ở ĐÂY : KÍCH THƯỚC :30cm ( quy cách đóng gói 1 túi 200 cái ) lộn xộn mẫu 

XEM MẪU VIDEO Ở ĐÂY

GIÁ : 8.000 VNĐ/cái MUA TRÊN 200 cái 

GIÁ : 7.000 VNĐ/cái MUA TRÊN 1000 cái 

GIÁ : 6.500 VNĐ/cái  MUA TRÊN 2000 cái

TREO TRANG TRÍ TẾT ĐỦ MẪU XEM MẪU Ở ĐÂY : KÍCH THƯỚC :20cm ( quy cách đóng gói 1 túi 200 cái ) lộn xộn mẫu 

GIÁ : 6.000 VNĐ/cái MUA TRÊN 200 cái 

NỈ NHUNG TREO TRANG TRÍ TẾT XEM MẪU VÀ KÍCH THƯỚC Ở ĐÂY 

GIÁ : 27.000 VNĐ/cái MUA TRÊN 100 cái ( MẪU LỘN XỘN )

LÒNG ĐÈN VẢI TRUNG QUỐC XEM MẪU THỰC TẾ  Ở ĐÂY 

ĐẾ TRÁP NƯỚC NGỌT KÍCH THƯỚC 28CM ( ĐƯỜNG KÍNH )

GIÁ : 3.000VNĐ/cái MUA TRÊN 200 cái  

LẺ : 5.000 VNĐ/CÁI 

BAO LÌ XÌ NHUNG ĐỎ HÀNG NHẬP  XEM CHẤT Ở ĐÂY  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

GIÁ : 7.000 VNĐ/SẤP 6 CÁI ( MUA TRÊN 100 SẤP )

GIÁ : 5.000 VNĐ/SẤP MUA TRÊN 1000 SẤP 

GIÁ : 4.000VNĐ/SẤP  MUA TRÊN 3000 SẤP 

LÂN TREO TRANG TRÍ TẾT   XEM CHẤT VÀ MẪU  Ở ĐÂY  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

GIÁ : 25.000 VNĐ/BỊCH 6 CÁI ( MUA TRÊN 50 BỊCH  )

GIÁ :18.000 VNĐ/SẤP MUA TRÊN 1000 BỊCH

ĐÔNG ĐÀO 12 NHÁNH VÀ 9 NHANH : GIÁ THEO THỜI ĐIỂM XIN LIÊN HỆ 

MAI ĐÀO VIỆT NAM : KÍCH THƯỚC 80CM 

GIÁ : 19.000 VNĐ/cành mua tối thiểu 10 cành 1 màu

VẢI CON CÔNG TRANG TRÍ TẾT KHỔ 1M6

GIÁ :45.000 VNĐ/MÉT TỚI  mua tối thiểu 10 MÉT

ĐẦU HOA NGỌC LAN 

GIÁ :16.000 VNĐ/ĐẦU ( TUỲ CHỌN MÀU ) 

CÀNH LỤU CAO CẤP 

GIÁ :55.000 VNĐ/CÀNH ( MUA TỐI THIỂU 10 CÀNH )

RỔ XÚC TIỀN GIÁ ĐANG SALE ( HÀNG NÀY KHÔNG BAO ĐỔI TRẢ) 

GIÁ :19.000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 10 CÁI)LẤY NGẪU NHIÊN ( XEM MẪU Ở ĐÂY )

RỔ XÚC TIỀN LỚN GIÁ ĐANG SALE ( HÀNG NÀY KHÔNG BAO ĐỔI TRẢ) 

GIÁ :29.000 VNĐ/CÁI ( MUA TỐI THIỂU 10 CÁI)LẤY NGẪU NHIÊN ( XEM MẪU Ở ĐÂY )

Giá : 6.000 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 loại cỡ )  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

Giá : 6.000 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 loại cỡ )  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

Giá : 12.500 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 kiểu chữ  )  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

Giá : 12.500 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 kiểu chữ ,HOĂC chim én  )  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

Giá : 6.000 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 loại cỡ   )  XEM VIDEO Ở ĐÂY 

Giá : 6.000 vnđ/bịch ( mua tối thiểu 100 bịch cho 1 loại cỡ   ) XEM VIDEO Ở ĐÂY 

MẸT VẼ THƯ PHÁP 

Giá : 80.000 vnđ/cái ( mua tối thiểu 20 cái ) KÍCH THƯỚC  35CM 

XEM CHỌN MẪU Ở ĐÂY 

THƯ PHÁP CÂU ĐỐI 

Giá :150.000 vnđ/cặp  ( mua tối thiểu 10 cặp) KÍCH THƯỚC  25CM X 70CM 

Giá :170.000 vnđ/cặp  ( mua tối thiểu 10 cặp) KÍCH THƯỚC  30CM X 90CM 

XEM CHỌN MẪU Ở ĐÂY 

THƯ PHÁP TREO CÂY MAI ĐÀO 

Giá : 8.000 vnđ/cái ( mua tối thiểu 100 cái ) KÍCH THƯỚC 5cm x11cm 

Giá : 10.000 vnđ/cái ( mua tối thiểu 100 cái ) KÍCH THƯỚC 7cm x15cm 

Giá : 10.000 vnđ/cái ( mua tối thiểu 100 cái ) KÍCH THƯỚC 10cm x10cm 

Giá : 12.000 vnđ/cái ( mua tối thiểu 100 cái ) KÍCH THƯỚC 10cm x20 cm 

XEM CHỌN MẪU Ở ĐÂY 

Bài viết khác
Kho Bán Sỉ Phụ Kiện Treo Cây Mai Đào Trang Trí Tết Uy Tín Tại TP HCM

Kho Bán Sỉ Phụ Kiện Treo Cây Mai Đào Trang Trí Tết Uy Tín Tại TP HCM

Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu trang trí nhà cửa để đón Tết ngày càng tăng cao. Đặc biệt, phụ kiện treo cây mai, cây đào là những sản phẩm không thể...
NƠI BÁN SỈ ĐỒ TRANG TRÍ ĐẸP NHẤT TẠI TP HCM MÀ BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA

NƠI BÁN SỈ ĐỒ TRANG TRÍ ĐẸP NHẤT TẠI TP HCM MÀ BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA

Bạn đang tìm kiếm nơi bán sỉ đồ trang trí đẹp và uy tín tại TP HCM? Đừng bỏ qua Shop Hoa Hạnh Phúc tại Quận 5 – một trong những địa chỉ tin cậy và chất...
CHUYÊN CUNG CẤP SỈ MẸT TRE NGÀY TẾT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ MẸT TRE NGÀY TẾT

CHUYÊN CUNG CẤP MẸT TRE NGÀY TẾT
kho bán sỉ đồ trang trí tết

kho bán sỉ đồ trang trí tết

chúng tôi chuyên cung cấp sỉ tất cả các mẫu đồ trang trí tết giá sỉ tại việt nam
cửa hàng chuyên sỉ đồ trang trí tết

cửa hàng chuyên sỉ đồ trang trí tết

chúng tôi chuyên sỉ các mặt hàng trang trí tết - 0986608190 - 0968657661
cửa hàng chuyên sỉ đồ trang trí tết kinh doanh tại tp hcm

cửa hàng chuyên sỉ đồ trang trí tết kinh doanh tại tp hcm

chuyên cung cấp sỉ các mặt hàng kinh doanh mùa tết ,đồ trang trí tết ,xưởng bán đồ trang trí tết giá rẻ
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ CÂU ĐỐI THƯ PHÁP NGÀY TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ CÂU ĐỐI THƯ PHÁP NGÀY TẾT

CHUYÊN SỈ CÁC MẶT HÀNG CÂU ĐỐI ĐỎ TRANG TRÍ MÙA TẾT
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ MÀNH TĂM THƯ PHÁP TRANG TRÍ NGÀY TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ MÀNH TĂM THƯ PHÁP TRANG TRÍ NGÀY TẾT

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ MÀNH TĂM THƯ PHÁP TRANG TRÍ CÂY MAI ĐÀO SỈ BÁN BUÔN MÀNH THƯ PHÁP
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG DECOR TRANG TRÍ TẾT _ SHOP HOA HẠNH PHÚC

BẢNG BÁO GIÁ HÀNG DECOR TRANG TRÍ TẾT _ SHOP HOA HẠNH PHÚC

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG DECOR SỐ LƯỢNG LỚN THEO YÊU CẦU TRANG TRÍ TẾT
BẢNG BÁO GIÁ SÉT GIẤY GẤP QUẠT TRANG TRÍ TẾT 2025

BẢNG BÁO GIÁ SÉT GIẤY GẤP QUẠT TRANG TRÍ TẾT 2025

CHÚNG TÔI CUNG CẤP SÉT GIẤY GẤP QUẠT TRANG TRÍ TẾT 2025 ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CHUYÊN CUNG CẤP KHÁNH TREO THƯ PHÁP TRANG TRÍ TẾT

ĐỊA CHỈ CHUYÊN CUNG CẤP KHÁNH TREO THƯ PHÁP TRANG TRÍ TẾT

CHÚNG TÔI CUNG CẤP KHÁNH TREO TRANG TRÍ TẾT - LIỄNG TREO DECOR HOA TRANG TRÍ NGÀY TẾT ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ KHÁNH TREO TRANG TRÍ TẾT - LIỄNG TREO DECOR HOA TRANG TRÍ NGÀY TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ KHÁNH TREO TRANG TRÍ TẾT - LIỄNG TREO DECOR HOA TRANG TRÍ NGÀY TẾT

CHÚNG TÔI CUNG CẤP KHÁNH TREO TRANG TRÍ TẾT - LIỄNG TREO DECOR HOA TRANG TRÍ NGÀY TẾT ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP QUẠT GIẤY TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP QUẠT GIẤY TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM

CHÚNG TÔI CUNG CẤP SỈ QUẠT GIẤY TRANG TRÍ TẾT - SỈ GIẤY GẤP QUẠT ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ BÁN SỈ KHUNG SẮT VUÔNG DECOR HOA TRANG TRÍ DỊP TẾT

ĐỊA CHỈ BÁN SỈ KHUNG SẮT VUÔNG DECOR HOA TRANG TRÍ DỊP TẾT

CHÚNG TÔI CUNG CẤP KHUNG SẮT DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT - KHUNG CNC KẾT HỢP HOA LỤA TRANG TRÍ NGÀY TẾT ZALO 0968657661 _ 0986608190 ( LIÊN HỆ MUA SỈ)
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT ZALO 0968657661 - 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT 2025

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG DECOR HOA TRANG TRÍ TẾT 2025

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP SỈ LẺ MẸT HOA TRANG TRÍ TẾT ZALO 0968657661 - 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ TRANG TRÍ TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ TRANG TRÍ TẾT

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÒNG ĐỎ TRANG TRÍ TẾT ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ KHUNG HOA TRANG TRÍ TẾT

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP SỈ KHUNG HOA TRANG TRÍ TẾT

CHÚNG TÔI CUNG CẤP KHUNG HOA TRANG TRÍ TẾT - KHUNG CNC KẾT HỢP HOA LỤA TRANG TRÍ NGÀY TẾT ZALO 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP MẸT HOA TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP MẸT HOA TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP SỈ LẺ MẸT HOA TRANG TRÍ TẾT ZALO 0968657661 - 0986608190
địa chỉ cung cấp sỉ giấy gấp quạt tại tp  hcm

địa chỉ cung cấp sỉ giấy gấp quạt tại tp hcm

chúng tôi chuyên cung cấp sỉ giấy gấp quạt zalo : 0986608190 . 0968657661
nơi cung cấp sỉ đồ trang trí tết giá rẻ tại tp hcm - quận 5

nơi cung cấp sỉ đồ trang trí tết giá rẻ tại tp hcm - quận 5

chúng tôi chuyên bán sỉ đồ trang trí tết hót tren giá rẻ zalo : 0968657661 _ 0986608190
ĐỊA CHỈ CUNG CẤP PHỤ KIỆN LÀM LIỄN TRANG TRÍ TẾT GIÁ SỈ

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP PHỤ KIỆN LÀM LIỄN TRANG TRÍ TẾT GIÁ SỈ

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN LÀM TRANG TRÍ TẾT
Sỉ Cành Đông Đào và Cành Vàng Đồng Chất Lượng Cho Kinh Doanh Trang Trí Tết 2024

Sỉ Cành Đông Đào và Cành Vàng Đồng Chất Lượng Cho Kinh Doanh Trang Trí Tết 2024

chúng tôi chuyên cung cấp sỉ cành vàng đồng ,cành lựu ,cành lá lộc ,cành đông đào giá chỉ từ 9.000 vnđ/cành hãy kết bạn zalo 0986608190 HOẶC 0968657661 để nhận...
Mua Sỉ Cành Vàng Đồng Tại TP.HCM - Phát Tài Đón Lộc

Mua Sỉ Cành Vàng Đồng Tại TP.HCM - Phát Tài Đón Lộc

chúng tôi chuyên cung cấp sỉ cành vàng đồng ,cành lựu ,cành lá lộc ,cành đông đào giá chỉ từ 9.000 vnđ/cành hãy kết bạn zalo 0986608190 HOẶC 0968657661 để nhận...
BÁO GIÁ SỈ  ĐỒ TRANG TRÍ TẾT TRUNG QUỐC 2024

BÁO GIÁ SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT TRUNG QUỐC 2024

QUÝ KHÁCH MUA SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT VUI LÒNG CHỤP LẠI MÀN HÌNH GỦI CHO NHÂN VIÊN SALE KÈM GIÁ BÁN TRÊN WEP QUÝ KHÁCH MUA TỐI THIỂU 10 CÁI / 1 ĐƠN VỊ
BÁO GIÁ SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM 2024

BÁO GIÁ SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT VIỆT NAM 2024

QUÝ KHÁCH MUA SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT VUI LÒNG CHỤP LẠI MÀN HÌNH GỦI CHO NHÂN VIÊN SALE KÈM GIÁ BÁN TRÊN WEP QUÝ KHÁCH MUA TỐI THIỂU 10 CÁI / 1 ĐƠN VỊ
Hoa Hạnh Phúc - Đối Tác Uy Tín Cung Cấp Sỉ Đồ Trang Trí Tết Giá Sỉ Tận Gốc Năm 2024

Hoa Hạnh Phúc - Đối Tác Uy Tín Cung Cấp Sỉ Đồ Trang Trí Tết Giá Sỉ Tận Gốc Năm 2024

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỒ TRANG TRÍ TẾT TRUNG QUỐC
Cung Cấp Sỉ Đồ Trang Trí Tết - Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Ngày Tết

Cung Cấp Sỉ Đồ Trang Trí Tết - Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Ngày Tết

chúng tôi chuyên cung cấp sỉ đồ trang trí tết sl lớn đa dang mẫu mã ,như ông thần tài lắc ,đèn lồng hội an ,mẹt ,bánh chân bánh tét mô hình giả ,cây lúa dưa...
Hotline: 09686576610986608190
Chat Facebook icon zalo Zalo: 09686576610986608190 SMS:09686576610986608190